Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

znz-logo

JAK TO CELÉ VZNIKLO

Potkáváme se tady u nás na Vackově, Žižkově, Jarově už pěkných pár let. Řada z nás se začala více vídat také díky dětem. Nastoupily do školy ZŠ Jarov a my se začali potkávat ve vchodu školy, u družiny, na třídních schůzkách.

Oslovila nás možnost, že si lidé mohou uspořádat sousedské slavnosti, které se po celém Česku pořádají pod názvem Zažít město jinak. S partou přátel jsme se tedy rozhodli v roce 2020 uspořádat Zažít Žižkov jinak tady u nás, kde bydlíme. Domluvili jsme spolupráci s tehdejší restaurací Stará promiň (dnes se jmenuje U Lapáčků), nechali jsme vyklidit ulici Pod Jarovem a tam jsme uspořádali první sousedské slavnosti. K našemu úžasu přišlo víc než pět set lidí, z čehož jsme měli velkou radost.

A tak nás napadlo dát dohromady sousedský spolek. Ještě párkrát jsme uspořádali Zažít Žižkov jinak, a pak jsme spolek v roce 2022 konečně založili.

  znz1      znz2

 

HLAVNÍ CÍLE SPOLKU

 • Snažíme se, aby se nám tady společně dobře žilo.
 • Staráme se, abychom podporovali pobyt nás všech venku, rádi se potkávali a měli kde se potkávat.
 • Zasazujeme se o to, aby tu bylo hezké a příjemné prostředí s dostatkem zeleně.
 • Organizujeme společenské, kulturní a sportovní akce pro členy spolku i veřejnost.
 • Realizujeme komunitní projekty.
 • Vedeme aktivní dialog s vedením MČ Praha 3 ve věcech výstavby, rozvoje a občanské vybavenosti Prahy 3.
 • Realizujeme aktivity a činnosti směřující k ochraně zeleně a životního prostředí Prahy 3.

znz3     znz4

 

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

 • Členové spolku se setkávají každé první úterý v měsíci v podvečer na společné schůzce.
 • Máme rozličnou agendu a na společné schůzce si povídáme o tom, jak jsme se v tom kterém bodě posunuli.
 • Pravidelně pořádáme tyto akce
  • duben – Ukliďme Česko & svůj Žižkov (letos 6.4.2024)
  • květen / červen – Den dětí se seniory (letos se koná 28.5.2024)
  • září – Zažít Žižkov jinak (letos se koná 21.9.2024)
  • prosinec – vánoční sousedský přípitek
 • Pamětní deska motocyklové legendy Františka Šťastného - připravujeme její umístění na domě v Hartigově ulici, ve kterém dlouhá léta žil.
 • Plácek Chmelnice – o tomu bodu se dočtete více níže.
 • Zasadili jsme se o to, že po letech konečně byly vyřešeny výtluky v ulici Pod lipami.

znz5   znz6

 

ČLENOVÉ SPOLKU

 • Členy spolku jsou sousedé a sousedky, fyzické osoby, které mají chuť se angažovat – více či méně.
 • Spolek má ve vedení tři členy: Jan Adámek, Edita Šilhánová, Luděk Motyčka.
 • Na finance dohlíží Miroslav Paták, a účetní spolku je Zuzana Motyčková.

 

KDE NÁS NAJDETE

 

 

AKCE PLÁCEK CHMELNICE

Chodíme tudy každý den - do školy, do práce, na tramvaj, nakoupit. Zelené náměstíčko u kolejí Vysoké školy ekonomické - pracovně jsme si toto místo nazvali Plácek Chmelnice.

Myslíme si, že je velká škoda, když je takové místo zanedbané, sedávají tam bezdomovci a celé to  nemá koncepci. A přitom nám tady na Vackově chybí místo, kde bychom se mohli potkávat. Chybí nám náměstíčko.

A tak jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme.

 

Současná situace

Zelená plocha s velkými trávníky, s různými druhy stromů a částečně keři, protkaná chodníky, s náměstíčkem, kde pobývají lidé bez domova, nehezký stav, přitom centrální lokalita, vhodná a potencionálně užitečná a využitelná pro místní občany. Uprostřed asfaltová plocha s bývalým záhonem v nedobrém stavu, několik laviček.

Zároveň je to místo, kudy denně prochází velké množství lidí na tramvaj, do školy nebo nakoupit.

Je zde základní a mateřská škola V Zahrádkách (ZŠ a MŠ Jarov), obchody, velký bytový dům V Zahrádkách 1952/50, koleje VŠE, naproti přes Hartigovu ulici poliklinika a další bytové domy. Je zde zastávka tramvaje Chmelnice směrem z centra.

Před vysokoškolskými kolejemi ústí slepý konec ulice Biskupcova. Kolmo na Hartigovu ulici východním okrajem prochází ulice V Zahrádkách.

 

Náš záměr

Vytvořit zde příjemné místo pro setkávání místních občanů, kde se mohou plánovaně i náhodně potkávat a společně pečovat o místo, které se může postupně stát lokálním zeleným náměstím. Chceme se do toho pustit  společně se sousedy z okolí, s místními firmami, s lidmi, co tady bydlí. Chtěli bychom znát jejich názory, nápady a představy, jak Plácek Chmelnice upravit a jak ho využít.

 

1. Rozvíjet místní komunitu a vztahy mezi lidmi všeho věku

 • společně místo rozvíjet a pečovat o něj, zapojit místní do správy
 • pořádat komunitní akce – mini farmářské trhy, den dětí, vánoční svařák, kulturní vystoupení atp.

 

2. Podporovat zdraví a aktivní životní styl

 • z vyasfaltovaného prostoru s lavičkami a nefunkčním záhonem vytvořit veřejně přístupné sportovní hřiště pro mládež a dospělé (ping pong, basketbal, fotbálek, streetball či pickeball)
 • v první fázi např. umístit dva betonové stoly na ping pong

 

3. Zvyšovat znalost o místní čtvrti a podněcovat edukaci ve veřejném prostoru

 • např. umístit knihobudku,
 • uspořádat výstavu,
 • besedu s pamětníkem
 • zapojit místní umělce atp.

 

4. Pečovat o stávající i novou zeleň a zvyšovat v místě biodiverzitu

 • vysadit nové stromy, keře
 • pěstovat zde byliny
 • komunitní kompost, zahrádka na pěstování
Login