Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

3. HLEDEJTE VIZI SPOLEČNĚ SE SOUSEDY 

Vnímáte se jako tahoun obnovy vnitrobloku 

Kontaktujte vlastníka či správce s nápadem na oživení vnitrobloku. Nevyjadřujte vaši konkrétní představu či záměr! Mluvte obecně, například, že místo je nevyužité, zanedbané či potřebovalo by opravit či uklidit. Vyhnete se tomu, aby prohlašoval “to nejde, nemůžeme, máme moc jiné práce a nejčastěji – stálo by to peníze a ty jsou potřeba jinde”. Chtějte, ať se sejde co nejširší skupina a společně se nad vnitroblokem zamyslí. Když v této fázi vyjádříte konkrétní nápad, hrozí riziko odmítnutí nápadu bez širší diskuse. 

 

 

 

Komunikace napříč vlastníky a uživateli vnitrobloku 

Oživení vnitrobloku stojí a padá na spolupráci řady lidí. Je potřeba vzít v potaz mnohovrstevnatost vztahů a představ obyvatel v rámci vnitrobloku 

Buďte srozumitelní – k získání podpory, sympatií nebo prostředků úspěšní tahouni umí jasně vysvětlit: 

  • jakého výsledku chtějí dosáhnout 
  • proč 
  • co je k tomu potřeba 

Je jednodušší získat na svou stranu pozornost a podporu, když srozumitelně sdělujeme, kam jdeme. A to ať v rámci domovní schůze, na úřadě, v grantové žádosti, pro novináře či kdykoli jindy. Více získáme, když vyjadřujeme optimistický postoj. 

 

Vztahy ve vnitrobloku – hledáte, jak navázat komunikaci se sousedy? 

Společná práce a společné jídlo podporují pocit sounáležitosti. Uspořádejte ve vnitrobloku sousedskou snídani, piknik nebo třeba letní kino. Upečte něco dobrého, doneste kávu, čaj a zařiďte místo k posezení. 

Uspořádejte uklízecí brigádu vnitrobloku - kolem vnitrobloku žijí lidé, kteří mají chuť dělat něco, z čeho mají dobrý pocit. Může jít o jednoduché činnosti jako je zametení, hrabání, úklid nebo natření starého sušáku na prádlo. Stavět na této chuti věci zlepšovat je nejpřímější cesta k oživení dvora. Je silná ve své jednoduchosti a strhává ostatní.