Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Participativní rozpočty 2016-2018

Inspiraci Praha 3 brala ze zahraničí (např. v polském městě Lodž), v Praze 10 a Praze-Zbraslav, kde s projektem začínali. Praha 3 byla symbolicky třetí městskou částí, která se do projektu zapojila (ve spolupráci s Agora CE).

 

2016

15 návrhů, 2288 zapojených lidí, 8 podpořených projektů (Rekonstrukce prostor Mamma HELP a zřízení keramické dílny, Dětské hřiště Horní Stromka, Rekonstrukce prostor organizace pro lidi se zdravotním postižením, Zastřešení pramene nad Krejcárkem, Vytvoření studijní zahrady v areálu MŠ a ZŠ Jarov, Zahrada v ulicích, Rekonstrukce sociálního zařízení ve skautské klubovně, Rozšíření dětského hřiště Na Vrcholu 2), částka: 1 895 000,- Kč.

Participativní rozpočty 2016

Rozhovor s koordinátorkou

 

2017

9 návrhů, 1182 zapojených lidí, 7 podpořených projektů (Skatepark na Pražačce, Dovybavení dětského hřiště na jižním svahu parku Parukářka, Pouliční záhonky, Rekonstrukce toalet a umývárny chráněné keramické dílny, Úpravy veřejně přístupného prostoru před ZŠ Jeseniova a parku Jeseniova - Želivského, Úpravy prostoru u dětského hřiště Horní stromka), částka: 1 950 000,- Kč.

Participativní rozpočty 2017

 

2018

2 návrhy, nehlasovalo se. Počet návrhů a zapojených občanů postupně klesal, mnoho projektů se nedalo realizovat (např. kvůli zamítnutí památkáři či správcem komunikace). Shrnuje tento článek. Po posouzení realizovatelnosti 17 doručených návrhů za rok 2018 (některé již realizované, jiné budou v rámci větších investičních akcí, ale většinu městská část realizovat nedokáže) zbyly jen dva návrhy, které bylo možné realizovat. Byly tak určeny k realizaci i bez hlasování. Byly to: „Kvetoucí Ohrada“ a „Rozšíření schodiště a cesty k ZŠ Chmelnice“ (projekt se nakonec nerealizoval, protože narazil na technické a finanční limity). Tím se participativní rozpočet v tomto formátu vyčerpal. 

Login