Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

5. JAK NA NÁVRH OBNOVY A KDE HLEDAT PODPORU? 

Kdo má být jednací subjekt v rámci revitalizace vnitrobloku? 

Je zde potenciál hledat vizi pro celý vnitroblok? Nebo jen pro vlastní parcelu? 

Pro správu vnitrobloku sdíleného více domy je ideální založit spolek. Příkladem takto založeného spolku je vnitroblok v ulicích Baranova – Sudoměřská na Žižkově. Výhodou spolku je větší stabilita a transparentnost při financování i správě. Existuje jasné místo s pevně ukotveným mechanismem, které se o život vnitrobloku stará. Výhodou spolku je také snazší zastupování vnitrobloku a jednání směrem k donátorům a firmám. Možností je využití vzorových stanov, které jsou inspirovány stanovami spolku Společný vnitroblok Baranova-Sudoměřská z.s. - Vzorové stanovy - spolek - vnitroblokVzorové stanovy - spolek - vnitroblok.  

 

Praktické tipy, jak se do proměny vnitrobloku pustit, najdete v příručce Jak na klima ve vnitrobloku. 

 

Nezapomeňte na potřebná povolení 

Pozor, myslete na to, že úpravy mohou podléhat různým povolením a odborným posudkům v rámci různých správních řízení (stavební, vodoprávní apod.). 

Kácení některých dřevin také podléhá povolení, to si vyřídíte na Odboru ochrany životního prostředí městské části

Je-li váš vnitroblok součástí kulturní památky, památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, nebo ochranného pásma Pražské památkové rezervace, vzniká v případě zamýšleného záměru realizovat revitalizaci zákonná povinnost žádat předem o závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče (MHMP OPP). Je vhodné se předem poradit s odborníky z Národního památkového ústavu. 

 

Poraďte se s odborníky

Zeleň: 

www.ekoporadnypraha.cz - specifické dotazy vždy někdo přepošle odborníkovi 

členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) (např. krajináři, projektanti, realizátoři, arboristé, dendrologové, zahradníci apod.) 

David Hora - arborista konzultant a specialista na technologie modrozelené infrastruktury 

Ondřej Fous - autor krajinářských řešení a zahradník 

Aleš Rudl - dendrolog 

seznam dodavatelů týkajících se zlepšení klimatu ve městě 

 

Koncepce proměny vnitrobloku, architektonická studie: 

Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler 

Steiner a Malíková - krajinářští architekti 

třiarchitekti.cz 

Jana Pyšková - krajinářská architektka 

 

Památková péče: 

Garant území - Žižkov dolejska.pavlina@npu.cz 

Garant území - Vinohrady drykova.iva@npu.cz 

Specialistka na zeleň hruba.tereza@npu.cz 

 

Pomoc s vedením sousedské diskuze: 

Bieno – vnitrobloky.cz 

koordinátor participace Prahy 3 

komunitní koordinátorka pro Prahu 3 

 

V případě potřeby asistence se složitým vyjednáváním doporučujeme vyhledat mediátora:

Jitka Jilemnická 

cmi conflict management international